ASTOR

Wyszukiwarka w Platformie Internetowej ASTOR

Wyszukiwarka Platformy Internetowej ASTOR dostępna jest na dwa sposoby. Kliknięcie „Wyszukaj” w menu górnym przenosi nas bezpośrednio do zaawansowanych opcji wyszukiwania.

 

 

Drugim sposobem jest wpisanie poszukiwanego słowa w pole wyszukiwarki, dostępne na każdej stronie Platformy. Oba te sposoby są całkowicie równoważne i wykorzystują ten sam mechanizm wyszukiwania.

 

 

Poszukiwaną frazę wprowadzamy w polu „Szukana fraza”. Jeżeli chcemy, aby wyszukane informacje zawierały wszystkie wpisane słowa, zaznaczamy pole „Wyszukaj dla wszystkich słów”. Jest ono zaznaczone domyślnie.

 

 

Odznaczenie tego pola spowoduje, że wyszukane zostaną materiały zawierające dowolne z wpisanych słów, co zwykle skutkuje uzyskaniem szerszego zakresu wyników wyszukiwania.

Poniżej znajduje się lista filtrów, których możemy użyć do wyszukiwania. Za ich pomocą możemy ograniczyć wyszukiwanie do materiałów dotyczących tylko wybranego producenta, określonej kategorii produktów, konkretnego produktu, a także języka wyszukiwanych dokumentów.

Uzyskane informacje mogą też być posortowane i filtrowane według kryterium dostępności wyszukiwanych dokumentów dla nas. Na przykład opcja „Tylko dostępne” wyświetli nam tylko takie materiały, do których mamy dostęp ze względu na prawa dostępu naszej firmy. Materiały niedostępne przy naszym poziomie dostępu nie zostaną wyświetlone.

Po prawej stronie okna wyszukiwarki możemy określić zakres poszukiwań.

 

 

Wpisanej frazy możemy szukać w produktach, artykułach bazy wiedzy, a także w plikach.

W przypadku plików kliknięcie na link „Kategorie plików” powoduje wyświetlenie możliwości bardziej szczegółowego wyboru. Możemy tu wybrać konkretne kategorie plików, które chcemy wyszukać.

Po naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyszukiwarka zwraca listę wyników z uwzględnieniem wprowadzonych przez nas kryteriów. Lista przedstawiona jest w postaci zakładek.

 

 

Na pierwszej zebrane są wszystkie znalezione dokumenty i pliki. Lista przedstawia tytuł dokumentu oraz informację o jego kategorii, dacie utworzenia i producencie, którego dotyczy. Symbol kłódki oznacza, że nasza firma nie posiada prawa dostępu do tego dokumentu.

Jeżeli dokumenty nie mieszczą się na jednym ekranie, można przeglądać listę korzystając z nawigacji w dolnej części okna.

Kliknięcie nazwy dokumentu lub produktu powoduje bezpośrednie przejście do niego.

Na kolejnych zakładkach wyszukane materiały przedstawione są w podziale na ich kategorię: grupy produktów i produkty, pliki, oraz dokumenty bazy wiedzy.

Za pomocą linku „Wyczyść kryteria” możemy wyczyścić wyszukiwarkę i przywrócić wszystkie filtry do ustawień domyślnych, aby rozpocząć zupełnie nowe wyszukiwanie.