ASTOR

Nowa seria paneli operatorskich QuickPanel+ w ofercie ASTOR

Oferta paneli operatorskich ulegnie znacznemu uproszczeniu co z punktu widzenia klienta znacząco ułatwi proces wyboru rozwiązania. Do naszej dyspozycji będą 4 modele panelu różniące się wielkością ekranu: 7”, 10”, 12” i 15”. Uproszczenie oferty możliwe jest dzięki integracji funkcji View oraz Control we wszystkich nowych urządzeniach. Oznacz to, że panele operatorskie QuickPanel+ oprócz funkcji wizualizacyjnej będą posiadały możliwość sterowania i kontroli, a algorytm będzie można przygotować w pięciu różnych językach. Nowe rozwiązanie będzie standardowo wyposażone w kolektor Historian pozwalający składować wartości procesowe bezpośrednio w przemysłowych bazach Historian.

Więcej informacji na temat urządzeń QuickPanel+ można znaleźć na stronie produktu oraz na Platformie Internetowej ASTOR.

Piotr Adamczyk