ASTOR

Astraada One i Horner po Ethernet/IP

Połączenie sterownika Astraada One ze sterownikiem Horner z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Ethernet/IP.

Konfiguracja protokołu Ethernet/IP w sterowniku Astraada One oraz w sterowniku Horner. Sterownik Astraada One programowany jest ze środowiska programistycznego Codesys, natomiast sterownik Horner w środowisku programistycznym Cscape.

W opisywanym przykładzie sterownik Astraada One pracuje jako Scanner, a sterownik Horner jako Adapter.

Szczegółowe informacje konfiguracyjne oraz procedura postępowania krok po kroku w linku poniżej:

Konfiguracja połączenia ASTRAADA One z Horner PLC korzystając z protokołu Ethernet/IP