ASTOR

Nowy Informator Techniczny Wonderware nr 155

Informator techniczny zawiera procedurę "krok po kroku" opisującą prawidłowy sposób instalacji MS SQL Server-a 2014 SP1 do pracy z oprogramowaniem Wonderware. Przed instalacją SQL-a warto sprawdzić w pliku ReadMe w folderze instalacyjnym oprogramowania Wonderware, czy dana wersja oprogramowania wspiera działanie z konkretną wersją SQL Servera. 

Informator dostępny jest pod poniższym linkiem, po przejściu do zakładki "Pliki do pobrania":

http://platforma.astor.com.pl/grupa/18673