ASTOR

Połączenie pomiędzy robotem Kawasaki a sterownikiem Astraada ONE z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Ethernet/IP.

Połączenie pomiędzy robotem Kawasaki a sterownikiem Astraada ONE z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Ethernet/IP.

Sterownik Astraada ONE programowany jest ze środowiska programistycznego Codesys, natomiast do konfiguracji robota wystarczy jego programator ręczny.

Poniżej znajduje się link do artykułu, który zawiera dokładny algorytm konfiguracji obu urządzeń. Przy omawianym połączeniu robot funkcjonuje jako adapter natomiast sterownik jako scanner.

Artykuł bazy wiedzy - robot Kawasaki i sterownik Astraada ONE w protokole Ethernet/IP