ASTOR

Wysyłanie alarmowych wiadomości SMS przez modem ASTRAADA AS30GSM200P

Modem AS30GSM200P pozwala na wysyłanie wiadomości alarmowych monitrując rejestr w sterowniku za pośrednictwem Modbus RTU lub Modbus TCP.

Aplikacja SMS zainstalowana na modemie pozwala monitorować jeden rejestr z przedziału 40001-40003. W zależności od wartości tego rejestru możemy zdefiniować konkretną treść wiadomości, która będzie wysyłana do zdefiniowanej grupy numerów.

Aby uruchomić tę funkcjonalność na swoim AS30GSM200P pobierz potrzebne pliki:

Szczegółowa instrukcja i aplikacja SMS