ASTOR

Podręcznik użytkowania urządzeń z serii EnVidis

Na Platformie Internetowej ASTOR dostępny jest do pobrania podręcznik użytkowania urządzeń z serii EnVidis.

Zawiera on szczegółowy opis dostępnych modeli urządzeń EnVidis, w szczególności:

- opis funkcjonalności i elementów składowych

- instrukcję montażu mechanicznego

- instrukcję montażu elektrycznego wraz z przykładowymi schematami połączeń

- uruchomienie urządzenia

 

Plik jest dostępny pod adresem: LINK