ASTOR

Kombinacje użycia wejść analogowych w sterownikach Astraada One ECC2100 oraz DC2000

Możliwości użycia wejść analogowych w sterownikach Astraada One ECC2100 oraz DC2000:

1) 4 kanały wejść napięciowych

2) 2 kanały temperaturowe czujniki 3 żyłowe

3) 1 kanał temperaturowy czujnik 3 żyłowy + 1 kanał temperaturowy czujnik 2 żyłowy + 1 kanał napięciowy

4) 1 kanał temperaturowy czujnik 3 żyłowy + 2 kanały wejść napięciowych

5) 2 kanały wejść temperaturowych czujniki 2 żyłowe + 2 kanały wejść napięciowych

6) 1 kanał wejść temperaturowych czujnik 2 żyłowy + 3 kanały wejść napięciowych