ASTOR

Tryb JOG i Program JOG w Astraada SRV

Załączenie trybu JOG w serwonapędach Astraada SRV:

1. W parametrze P0.05 ustawiamy prędkość JOG
2. Przyciskiem Mode przechodzimy do tryby EF-JOG i przyciskamy przycisk SET
3. Aktywowany został tryb JOG
4. Przyciskami w górę i w dół możemy wykonać ruch JOG serwosilnika.

Dodatkowo możemy również uruchomić tryb sekwnecyjny JOG:

Uwaga ten tryb działa tylko dla trybu pracy P, czyli Position -> paramter P0.03 należy ustawić na 0

1. W parametrze P5.00 ustawiamy tryb pracy zgodnie z dokumentacją, przykładowo wartość 1 oznacza pracę w kierunku odwrotnym i wykonaywaniem ruchów JOG przez zdefiniowaną ilość
2. P5.01 ustawienie ilości impulsów obrotu dla jednej sekwencji (10000impulsów = 1 obrót)
3. P5.02 ustawienie prędkości JOG
4. P5.03 ustawienie przyspeiszenia i hamowania
5. P5.04 ustawienie opóźnenia pomiędzy sekwencjami ruchu
6. P5.05 ustawienie ilości cyklów ruchu
7. Następnie po ustawieniu powyższych paramterów przechodzimy na wyświetlaczu serwowzmacniacza do trybu EF-Jog
8. Strzałkami wybieramy tryb EF-PJo
9. Przytrzymujemy przycisk SET na wyświetlaczu pojawi się informacja rEAdY, klikamy SET, pojawi się "on" i urządzenie zacznie działąć w trybie PJog