ASTOR

90-30 wycofane z oferty GE

Zgodnie z zapowiedziami GE Automation&Control dnia 1.7.2017 wycofało ze swojej oferty sterowniki programowalne serii 90-30. Seria ta została zastąpiona przez nowoczesne, niezawodne kontrolery serii PACSystems RX3i. Producent oraz firma ASTOR przez kolejne 5 lat będą świadczyć wsparcie techniczne dla powyższych produktów w ograniczonym zakresie. Ewentualny serwis i naprawy modułów możliwe będą w miarę dostępu do części zamiennych.

Firmom które w dalszym ciągu korzystają z serii 90-30 rekomendujemy:

  • migrację do serii PACSystems RX3i pozwalającą wykorzystać część posiadanych elementów systemu 90-30 i programy sterujące  – szczegóły można znaleźć na stronie poświęconej migracji.
  • migrację do nowej serii RSTi-EP która pozwoli ograniczyć koszty nowego systemu – szczegóły można znieść na stronie produktu

Firma ASTOR na lokalnym magazynie posiada jeszcze kilkanaście modułów serii 90-30, które w dalszym ciągu można kupić. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z lokalnym oddziałem handlowym ASTOR.